Tipy na výlety

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Nejmenší a nejmladší národní park České republiky se rozkládá kolem hlubokého údolí meandrující řeky Dyje. Zahrnuje zalesněné skalnaté svahy, vřesoviště, listnaté lesy i unikátní lesostepi. Aby turisté mohli navštívit všechny přírodní zajímavosti a místa nevšední krásy, je na území parku vyznačeno téměř devadesát kilometrů turistických tras, více než sto kilometrů cyklostezek a řada vyhlídkových a odpočinkových míst.

NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA

Zřícenina Nového Hrádku se nachází v srdci Národního parku Podyjí. Je neobyčejný tím, že se jedná o tzv. dvojhrad, neboli o hradní dvojici. Ve chvíli, kdy starší hradní komplex nevyhovoval, byl postupně opuštěn a v jeho těsné blízkosti vznikl nový. To, že se dochovaly oba hrady, je vzácností.
NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA
LOUCKÝ KLÁŠTER

LOUCKÝ KLÁŠTER

Premonstrátský Loucký klášter, kde je návštěvníkům nabízena prohlídka obrazové galerie, románské krypty, štukových sálů a klášterních sklepů spojená s ochutnávkou vzorků vín.

Prohlídka Křížového sklepa (největšího svého druhu na světě) vybudovaného Jezuity v polovině 18. stol., s možností degustace vín.

HARDEGG

Nejmenší město Rakouska. V interiérech gotického hradu z 12. století se nachází expozice o mexickém císaři Maxmiliánu Rakouském a sbírky umění starých amerických národů.
HARDEGG
ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ

Romantický barokní zámek na strmém skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí, interiéry dokumentující kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. století. Zámecké koncerty, výstavy květin, vinotéka. Zámek obklopuje nádherná příroda Národního parku Podyjí s hustou sítí turisticky značených cest.

MINORITSKÝ KLÁŠTER

Budova původně minoritského, později františkánského kláštera byla součástí tzv. "Znojemského Assisi", vystavěného v průběhu 13. století. Již krátce po konstituování Znojma na královské město po roce 1225 došlo v bezprostřední blízkosti před vchodem do královského hradu k usídlení mendikantského řádu minoritů.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY

ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY

Jedinečná stavba románské rotundy sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného patrně již knížetem Břetislavem I. jako součást opevnění jižní hranice přemyslovské Moravy.

ZNOJEMSKÝ HRAD

Přístup na hrad je veden nově vybudovanou tzv. Jižní přístupovou cestou. Vchod je situován vlevo od brány pivovaru. Odtud podél hradeb s výhledy na historickou část města a do údolí řeky Dyje. Dále přes objekt městského informačního centra na vyhlídku pod rotundou sv. Kateřiny a přes most spojující vlastní hradní areál s předhradím.
ZNOJEMSKÝ HRAD
RADNIČNÍ VĚŽ

RADNIČNÍ VĚŽ

Stará znojemská radnice, postavená již roku 1260, při velkém požáru r. 1444 vyhořela a spadla i věž, postavená na budově radnice. Proto byla při přestavbě radnice řešena radniční věž již jako samostatný objekt. Byla postavena v letech 1445 - 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu.

KAROLININY SADY S RAJSKOU ZAHRADOU

Příkrý skalnatý sráz spadající pod Starým městem a chrámem sv. Mikuláše k řece Dyji se dostal na začátku 19. století do popředí pozornosti znojemských občanských elit, které inspirovány duchem vídeňského biedemeieru toužily po další parkově urpavené ploše v bezprostřední blízkosti města.
KAROLININY SADY S RAJSKOU ZAHRADOU
Vaše telefonní číslo nám pomůže Vás rychleji kontaktovat.

Kontakt

+420 605 080 564

info@ukaplicky-podmoli.cz

Podmolí 23
669 02 Znojmo